About MUSE

A unique combination of DVD technology, optical microscopy and cantilever-based sensing opens up the possibility of fast, high-throughput and reliable molecular recognition/cell counting. Specifically the MUSE consortium addresses  i) detection of pathogens and hormone-like contaminants in waste water and ii) diagnostics based on monitoring of biomarkers and white blood cells in blood samples.

En unik kombination af DVD teknologi, optisk mikroskopi og cantilever-baserede sensorer gør det muligt at udvikle en platform til hurtig, high-throughput og pålidelig molekylær genkendelse/celletælling. MUSE arbejder specielt med 1) detektion af patogener og hormonlignende stoffer i spildevand og 2) human diagnostik baseret på monitorering af biomarkører og hvid blodceller i en blodprøve.

https://www.dsf-muse.org/about-muse
8 DECEMBER 2021